Béste vasteloavendvierders van Meersje,

Béste vasteloavendvierders van Meersje,

Vandaag 11-11-2020, zouw normaal gesproken unne daag zeen dat veur veul luu de opening van aankomend carnavalsseizoen begint. Mit veur os es jeugdcarnavalsvereiniging un carnavalsmis in de Basiliek in Meersje, same mit os ander vereinigingen C.V. de Aanhawwersj en Sjots & Sjeif, mit aansluutend unne gezellige aovend bie de Keizer. Dit jaor motte veer dit jaomer genog aan os veurbie laote goon. Veer kinne neet ’t carnavalsseizoen openen zwa es veer dat geire mit os alle gewild zouwe hubbe.

Normaal gesproken zouwe veer es jeugdcarnavalsvereiniging van Meersje al druk bezig zeen mit de veurbereidingen van komend carnavalsseizoen. Zwa zouwe veer normaal al un tiedje bezig zeen mit ‘t zeuke van unne nuuje raod van 11. Daobie zouwe veer beginnen mit de veurbereidingen van al ozze activiteiten.

Helaas zal ’t dit jaor anders zeen, en is ozze agenda veur de komende periode errig leig. Veer zulle komend seizoen anders goon ervaren dan dat veer dat alle andere jaore hubbe gedoon. Gein prinsoetreuping, gein grwatte activiteiten en gein 3 daag vastelaovend zwa es eeder van os dat gewild zouw hubbe.

Zwa es geer al hub kinne lezen, hubbe al veul vereinigingen laote weite dat zie komend jaor gein grwatte activiteiten zulle organiseren en gein nuuj prinsepaar zullen oetropen aankomend carnavalsseizoen. Auch veer es vereiniging kinne hie neet umheen. Daorum hubbe auch veer es bestuur besloten dat veer nog un jeurke wiejer goon mit os huidig prinsenpaar, Prins Davey I & Prinses Miana en dat veer gein grwatte activiteiten zullen organiseren in de Stip veur de keenger. Auch al hoove keenger t/m 18 jaor gein 1,5 meter afstand te houwe, veur uch es ouwersj geldt dit waal. Dit is veur os es vereiniging logistiek neet te reigelen, aangezien geer es ouwersj neet bie de activiteiten aanwezig kint zeen en veer neet de verantwoordelijkheid kinne dragen euver alle keenger tijdens os activiteiten.

Um toch neet un gans joar niks te organiseren en niks van os te loate wjerre zeen veer aan ‘t kieke of veer toch gét kinne organiseren veur de keenger in Meersje. Wat dit precies zal zeen en of dit auch daadwerkelijk geit plaats veenge kinne veer helaas nog gein oetspraken euver doon. komende tied zal hie mjer duudelijk euver weure.

Veur noe weensje veer uch alle goods toe, blief gezond en haupelijk tot sjnel!

 

Geulmennekes Alaaf!

Bestuur J.C.V. De Geulmennekes