Vrunj van de Geulmennekes

Sinds 2007 is binnen de Geulmennekes de zogenaamde Club van 22 een bekend fenomeen. Je steunde de Geulmennekes voor €22,00 per jaar en kreeg hierbij ook voor 2 van onze zittingen 2 consumptiebonnen per zitting. Helaas hebben we geconstateerd dat de animo hiervoor de laatste jaren minder is dan voorheen. Daarom hebben we besloten om vanaf dit jaar de Club van 22 te veranderen in “Vrunj van de Geulmennekes”. We veranderen hiermee niet alleen de naam, maar ook het bedrag waarmee u ons kunt steunen. Het bedrag waar u ons vanaf dit jaar mee kunt steunen is namelijk €11,00 per persoon. Hiervoor ontvangt U dan twee consumptiebonnen, voor twee zittingen in de Stip. Met deze kleine bijdrage kunt u toch een steentje bijdrage aan de jeugdcarnaval in Meerssen. Ook wordt uw naam, als u dat wilt, genoemd op de beamerpresentatie tijdens onze zittingen en op onze website. We hopen dan ook dat u de Geulmennekes een warm hart wil toedragen en de jeugdcarnaval in Meerssen wilt steunen.

Als U de Geulmennekes en de jeugdcarnaval in Meerssen wilt steunen, kunt u zich aanmelden via onze website, www.geulmennekes.nl onder het kopje “Vrunj van de Geulmennekes”. Ook kunt u zich uiteraard melden bij een van de bestuursleden. Wanneer u niet in gelegenheid bent om u aan te melden via de website of bij een van onze bestuursleden, kunt u ook € 11,00 overmaken op ons rekeningnummer: NL29RABO0132673223 onder vermelding van uw naam.

Wij hopen u te zien op een van onze activiteiten!