Vrunj van de Geulmennekes

 

DeStip

Sinds 2007 is binnen de Geulmennekes de zogenaamde Club van 22 een bekend fenomeen. Je steunde de Geulmennekes voor €22,00 per jaar en kreeg hierbij ook voor 2 van onze zittingen 2 consumptiebonnen per zitting. Helaas hebben we geconstateerd dat de animo hiervoor de laatste jaren minder is dan voorheen. Daarom hebben we besloten om vanaf dit jaar de Club van 22 te veranderen in “Vrunj van de Geulmennekes”. We veranderen hiermee niet alleen de naam, maar ook het bedrag waarmee u ons kunt steunen. Het bedrag waar u ons vanaf dit jaar mee kunt steunen is namelijk €11,00 per persoon. Hiervoor ontvangt U dan twee consumptiebonnen, voor twee zittingen in de Stip. Met deze kleine bijdrage kunt u toch een steentje bijdrage aan de jeugdcarnaval in Meerssen. Ook wordt uw naam, als u dat wilt, genoemd op de beamerpresentatie tijdens onze zittingen en op onze website. We hopen dan ook dat u de Geulmennekes een warm hart wil toedragen en de jeugdcarnaval in Meerssen wilt steunen.

Aanmelden als lid kan via het formulier helemaal onderaan deze pagina.

 

De Geulmennekes bedanken…

 

Piet Pluymaekers Chris Habets
Bjorn Molling Stan Schrouff
Jan Wieken Claudia Aussems
Dennis Cretz Bert Slangen
Lars Genders Demitry Steinschuld
Harold Kleijnen Britt Hupkens
Kai Hupkens Hub Conings
L. Geisen  

 … en tevens alle niet met naam genoemde leden.

 

 

Inschrijfformulier Vrunj van de Geulmennekes
Als U de Geulmennekes en de jeugdcarnaval in Meerssen wilt steunen, kunt u zich aanmelden via onze website, www.geulmennekes.nl onder het kopje “Vrunj van de Geulmennekes”. Ook kunt u zich uiteraard melden bij een van de bestuursleden. Wanneer u niet in gelegenheid bent om u aan te melden via de website of bij een van onze bestuursleden, kunt u ook € 11,00 overmaken op ons rekeningnummer: NL29RABO0132673223 onder vermelding van uw naam.

Let op! Alle velden zijn verplicht. Je bent dan lid voor het komende/lopende seizoen. Rond 11 november ontvang je van ons een email waarin wij vragen of je je lidmaatschap wil verlengen. Enkele minuten na je aanmelding ontvang je op het email adres dat je hebt opgegeven een bevestiging van jouw inschrijving. Als je deze mail niet binnen enkele minuten ontvangt, controleer dan eerst jouw mappen voor spam of ongewenste post. Mogelijk is de email hierin terecht gekomen. Kun je hem ook daar niet vinden? Neem dan even contact met ons op via info@geulmennekes.nl

 

Gegevens

 

Privacy

 

Controle

Privacy   

Stichting De Geulmennekes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting De Geulmennekes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In onze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

::lees hier voor onze privacy policy

::lees hier voor onze AVG verklaring